Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0012

Inner light

lampy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wysokość 45 cm