Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0027

Lampa - dzban

lampy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wysokość: 35 cm

Praca sprzedana