Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0014

Lampa krąg 2

lampy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
średnica: 34cm

Praca sprzedana