Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0068

Lampa stojąca

lampy

glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wysokość: 150 cm