Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0019

Lampa z kolcami

lampy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,