Jolanta Herma Pasińska lampy

plen

0013

Lampy z koralami

lampy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wysokość 135 cm