Jolanta Herma Pasińska Misy

plen

0053

Misa

Misy

Glina szamotowa, czerwona, szkliwo wysokotemperaturowe

Zapytaj o pracę