Jolanta Herma Pasińska Misy

plen

128

Misa

Misy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,

Na zamówienie