Jolanta Herma Pasińska Misy

plen

0028

Miska dziurkowana

Misy

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wymiary: wys.:16 cm, śr.: 25 cm

Praca sprzedana