Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0057

Patera kremowa

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe, szklo wtapiane
średnica: 33 cm

Zapytaj o pracę