Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0059

Patera pomarańczowa

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
średnica: 33cm

Zapytaj o pracę