Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0026

Patera z dziurkami

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wymiary: 25cm x 39cm

Praca sprzedana

Zapytaj o pracę