Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0050

Patera z martwa naturą

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe
średnica: 45cm

Zapytaj o pracę