Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0062

Patera z mozaiką

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe
Wymiary: 28cm - 45cm

Zapytaj o pracę