Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0079

Rdzawa patera

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe

Zapytaj o pracę