Jolanta Herma Pasińska rzeźby

plen

124

Z cyklu "Człowiek jako cząstka Absolutu"

rzeźby

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wysokość 190 cm

Praca dostępna