Jolanta Herma Pasińska zegary

plen

0030

Zegar pomarańczowy

zegary

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
średnica: 35cm

Praca sprzedana