Jolanta Herma Pasińska patery

plen

133

Patera rdzawa

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,

Na zamówienie

Zapytaj o pracę