Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0025

Patera na kulach

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe,
wymiary: 28cm x 28cm

Praca sprzedana