Jolanta Herma Pasińska patery

plen

0051

Patera ze spiralą

patery

Glina szamotowa, szkliwo wysokotemperaturowe, szkło wtapiane
średnica: 33cm

Zapytaj o pracę